فرمانداری لنجان ، مدیر کل کتابخانه ها، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیداری صمیمی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و شاه نظری مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان در دفتر فرماندار صورت چذیرفت. در این دیدار در خصوص مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی شهرستان بحث و تبادل نظر شد.  

۲۵ مرداد ۱۴۰۲