فرمانداری لنجان ، مدیریت بحران ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان نشست کارگروه مشترک ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ، لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، مدیرکل هواشناسی استان ، بخشداران، شهرداران و مدیران عضو ستاد مدیریت بحران […]

۲۷ آبان ۱۴۰۲