فرمانداری لنجان ، مدیرکل هواشناسی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مدیر کل هواشناسی استان اصفهان با حضور در دفتر حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با ایشان دیدار کرد. حمیدرضا محمدی فشارکی در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت هواشناسی در حوزه های مختلف و تاثیر آن بر زندگی شهروندان و با بیان موقعیت جغرافیایی و تنوع کشاورزی شهرستان […]

۲۰ تیر ۱۴۰۲