فرمانداری لنجان ، مدرسه خیرساز ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی مشکلات مدارس آموزش و پرورش شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، ناصر فتحی مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان ، بیگی مدیر آموزش و پرورش زرین شهر در دفتر فرماندار برگزار شد .  

۱۷ بهمن ۱۴۰۲