فرمانداری لنجان ، مدرسه اوتیسم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با پیگیری فرمانداری لنجان و مشارکت شهرداری های شهرستان لنجان مراحل ساخت مدرسه ویژه بچه های اوتیسم با اهداء خیر مدرسه ساز مرحومه عزت سلیمیان در زرین شهر آغاز شد. لازم به ذکر است که مبلغ چهل میلیارد ریال از هزینه را وراث مرحومه مغفوره عزت سلیمیان تقبل […]

۱۴ مرداد ۱۴۰۲