فرمانداری لنجان ، مانور زلزله مدارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه مانور زلزله و ایمنی مدارس با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، رحمتی رئیس سازمان دانش آموزی استان اصفهان ، بخشداران ، بیگی رئیس اداره آموزش و پرورش زرین شهر و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.      

۱ آذر ۱۴۰۲