فرمانداری لنجان ، قنوات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی مشکلات ساخت و سازها در مسیر قنات شهر زرین شهر با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، مدیران ادارات بهداشت ، جهاد کشاورزی ، منابع آب ، شهردار و خیرین سلامت زرین شهر […]

۱۹ شهریور ۱۴۰۲