فرمانداری لنجان ، قرارگاه محرومیت زدایی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه برنامه ریزی و هماهنگی قرارگاه محرومیت زدایی شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه در خصوص تسهیل و افزایش تعامل ادارات و گروه های جهادی در پروژه های محرومیت زدایی و خانه های نیازمندان […]

۲۹ آذر ۱۴۰۲