فرمانداری لنجان ، قرارگاه سرقت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان قرارگاه سرقت با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۶ تیر ۱۴۰۲