فرمانداری لنجان ، قرارگاه جهادی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان هشتمین قرارگاه گروه های جهادی شهرستان لنجان با محوریت گروه جهادی سردار شهید محمدیار خدادادی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، شاهرخ ریاست دادگستری و حجت الاسلام احمد کمالی دادستان شهرستان و بسیجیان و خیرین شهرستان لنجان در چمگردان برگزار شد. در این برنامه که […]

۲۹ مهر ۱۴۰۲