فرمانداری لنجان ، قاچاق کالا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان وبینار کارگروه قاچاق کالا با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لنجان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد .  

۲۲ اسفند ۱۴۰۱