فرمانداری لنجان ، فناوری اطلاعات ، انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی زیر ساخت های فناوری اطلاعات با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن مهربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری اصفهان ، معاونین فرماندار ، مدیر مخابرات شهرستان ، بخشداران و کارشناسان فناوری اطلاعات بخشداری های شهرستان لنجان در فرمانداری لنجان برگزار شد. […]

۷ مرداد ۱۴۰۲