فرمانداری لنجان ، فعالین اقتصادی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در سال مهار تورم و رشد تولید ، نشست صمیمی فعالین اقتصادی شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، طرفی رئیس اداره صمت و مسئولین ادارات و تعدادی از متنفذین و تولیدکنندگان در فرمانداری […]

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲