فرمانداری لنجان ، فعالان فرهنگی و اجتماعی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان گردهمایی فعالان و موثران فرهنگی و اجتماعی با حضور مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین فرماندار و معتمدین و فعالان حوزه های فرهنگی و اجتماعی شهرستان در فرمانداری لنجان برگزار شد . در این جلسه […]

۱۷ بهمن ۱۴۰۲