فرمانداری لنجان ، فرهنگ عمومی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنجان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۰ اسفند ۱۴۰۱