فرمانداری لنجان ، فراجا،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار لنجان در شورای اداری شهرستان از فرماندهی انتظامی شهرستان به نمایندگی از کلیه پرسنل جان بر کف فراجای شهرستان که در اتفاقات و فتنه اخیر با مجاهدت در آرام سازی و پیشگیری از اغتشاشات فداکاری نمودند تقدیر کرد. حمیدرضا محمدی فشارکی گفت امروز استکبار […]

۲۰ مهر ۱۴۰۱