فرمانداری لنجان ، صنعت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بازدید دوره ای از صنایع با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به اتفاق محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، حسین طرفی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان جهت بررسی و پیگیری مشکلات شرکت صنعتی زرین فولاد شهریاری در […]

۵ مهر ۱۴۰۲