فرمانداری لنجان ، شورای نگهبان ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان نشست هم اندیشی ناظران شورای نگهبان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محمدرضا اکرمی رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان اصفهان و اعضای ناظر شورای نگهبان استان در فرمانداری لنجان برگزار شد.      

۲۱ اسفند ۱۴۰۱