فرمانداری لنجان ، شورای مسکن استان ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای مسکن استان اصفهان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و به ریاست سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان و همراهی علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این شورا در استانداری اصفهان برگزار شد.   حمیدرضا محمدی فشارکی […]

۷ دی ۱۴۰۲