فرمانداری لنجان ، شورای مسکن ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای مسکن با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، یوسف زاده مدیر کل دفتر فنی استانداری اصفهان ، غلامرضا اسماعیلی مدیر کل بنیاد مسکن اصفهان ، معاونین فرماندار ، شهرداران ، مدیران و کارشناسان ادارات ذیربط در فرمانداری لنجان برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار […]

۲۴ فروردین ۱۴۰۲