فرمانداری لنجان ، شورای ترافیک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای ترافیک با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد . محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری لنجان با بیان این که اصل و مبنای شورای ترافیک ، فرهنگ سازی و آموزش است […]

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲