فرمانداری لنجان ، شورای ترافیک ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای هماهنگی ترافیک با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه در خصوص حذف نقاط حادثه خیز درون شهری مصوب کشوری در شهرهای سده لنجان […]

۲۹ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای ترافیک با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۳۱ خرداد ۱۴۰۲