فرمانداری لنجان ، شورای اداری، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در آستانه هفته وحدت و روز روستا ، شورای اداری شهرستان لنجان به دعوت حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با حضور محمود معلمی پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و دهیاران و اعضاء شورای اسلامی روستاهای شهرستان و مسئولین و روسای ادارات و ارگانهای شهرستان لنجان در […]

۲۰ مهر ۱۴۰۱