فرمانداری لنجان ، شورای آپ ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای آموزش و پرورش بخش باغبهادران با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ، ابراهیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، ائمه جمعه و دیگر اعضای مرتبط در اداره آموزش و پرورش باغبهادران برگزار شد. در این جلسه در […]

۲۳ دی ۱۴۰۲