فرمانداری لنجان ، شهادت حاج قاسم سلیمانی ، محمدی فشارکی

فرماندار شهرستان لنجان: ویژگی‌های بارز مکتب شهید سلیمانی الگوی مسئولان لنجان قرار بگیرد فرماندار شهرستان لنجان گفت: حاج قاسم خود را سرباز رهبر و خادم مردم می‌دانست از این‌رو انتظار می‌رود ویژگی‌های بارز شهید سلیمانی از جمله حرکت در مسیر ولایت و مردم‌داری در اندیشه، گفتار، رفتار و عملکرد مسئولان شهرستان لنجان متجلی شود. به […]

۱۷ دی ۱۴۰۱