فرمانداری لنجان ، سلامت بانوان و خانواده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه تخصصی اجتماعی ، فرهنگی ، سلامت بانوان و خانواده با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۹ تیر ۱۴۰۲