فرمانداری لنجان ، سفر روستایی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان به دنبال سلسله سفرهای حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به اتفاق معاونین و مدیران ادارات خدمت رسان در روستاهای دهستان چم کوه حضور یافته و به صورت میدانی مباحث، چالش‌ها و ظرفیت‌های روستاهای تابعه را مورد بررسی قرار دادند. در این سفر که بعنوان آخرین سفرروستایی در شهرستان […]

۲۷ آبان ۱۴۰۲