فرمانداری لنجان ، سفر به روستا ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در راستای تسهیل در امور و پیگیری مشکلات شهرها و روستاها و سلسله ملاقاتهای مردمی و دیدار چهره به چهره حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان لنجان با شهروندان با شعار لنجان در مسیر توسعه و پیشرفت در روستاهای دهستان چم رود […]

۴ آبان ۱۴۰۲