فرمانداری لنجان ، سربازرسان انتخابات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دومین جلسه توجیهی سربازرسان هیات بازرسی شهرستان لنجان با حضور اعضای هیات بازرسی شهرستان در فرمانداری لنجان برگزار شد.      

۹ اسفند ۱۴۰۲