فرمانداری لنجان ، ستاد سفر ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در جلسه ویژه ستاد هماهنگی خدمات سفر با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محققیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از مسئولین و فعالین حوزه گردشگری و اعضاء ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان لنجان تقدیر شد. حمیدرضا محمدی […]

۲۵ تیر ۱۴۰۲