فرمانداری لنجان ، ستادسفر ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه ستاد دائمی و هماهنگی خدمات سفر شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد . حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اعلام آمادگی همه جانبه دستگاه ها ی خدمت رسان جهت اجرای مطلوب برنامه های نوروزی […]

۲۰ اسفند ۱۴۰۲