فرمانداری لنجان ، سازمان مردم نهاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان لنجان با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه های انتخاب نمایندگان شورا در هیات های نظارت و اجرایی دومین […]

۱۳ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء برای بررسی عملکرد و فعالیت سازمان های مردم نهاد و دومین دوره انتخابات آن برگزار شد.  

۱۲ مهر ۱۴۰۲