فرمانداری لنجان ، زندان ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در راستای رسیدگی به وضعیت زندان جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی زندان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین فرماندار ، آقایی امام جمعه زرین شهر ، مهدی کوهی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان ، علیرضا بابایی مدیرکل زندان استان اصفهان ، دادستان و رئیس […]

۱۲ مهر ۱۴۰۲