فرمانداری لنجان ، زمین معوض سده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دومین جلسه پیگیری تامین زیر ساخت های مورد نیاز زمین های معوض شهر سده لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و مسئولین ادارات خدمت رسان  و نمایندگان و معتمدین مالکین در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۸ اسفند ۱۴۰۱