فرمانداری لنجان ، رویداد مردمی اشتغال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان اولین رویداد مردمی اشتغال با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، میلاسی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لنجان ، کاریابی های شهرستان ،  اعضای کارگروه اشتغال شهرستان و کارجویان و کارفرمایان در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۵ بهمن ۱۴۰۲