فرمانداری لنجان ، روستا ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان به جهت بررسی و برنامه ریزی توسعه روستاهای شهرستان ، دیداری با گروه رستا با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین و بخشداران در فرمانداری لنجان برگزار شد . در این دیدار در خصوص برنامه های شتاب در آبادانی و پیشرفت روستاهای شهرستان لنجان بحث […]

۱۷ آبان ۱۴۰۲