فرمانداری لنجان ، روستاهای فاقد دهیاری ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به اتفاق محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، سعید عابدینی بخشدار و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی و مدیران و مسئولین ادارات خدمت رسان  با حضور در روستاهای فاقد دهیاری در بخش مرکزی از روند پیشرفت […]

۳۰ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به اتفاق محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، ایوبیان بخشدار و اعضای شورای اسلامی بخش باغبهادران و مدیران و مسئولین ادارات خدمت رسان  با حضور در روستاهای فاقد دهیاری شهرستان از روند پیشرفت طرح های در […]

۲۹ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی مشکلات روستاهای فاقد دهیاری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، بخشدار مرکزی و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۰ مهر ۱۴۰۲