فرمانداری لنجان ، روستاهای بخش مرکزی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین فرماندار ، بخشدار و دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و تعدادی از مدیران و مسئولین ادارات شهرستان ، جلسه پیگیری و بررسی میزان پیشرفت مصوبات سفر فرماندار به روستاهای بخش مرکزی لنجان در فرمانداری برگزار […]

۹ خرداد ۱۴۰۲