فرمانداری لنجان ، روز معلم ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز معلم و تجلیل و تکریم از مقام شامخ مدیران و معلمان و فرهنگیان شهرستان لنجان ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با حضور در آموزش و پرورش بخش باغبادران با اهداء گل از فرهنگیان تقدیر کرد.    

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲