فرمانداری لنجان ، روز عصای سفید ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز عصای سفید از کارمند روشندل فرمانداری لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار ، مهدی رضوی شهردار ورنامخواست تجلیل شد .    

۲۴ مهر ۱۴۰۲