فرمانداری لنجان ، روز آتش نشانی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی بازدیدی از نمایشگاه ادوات و وسائل نجات آتش نشانی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین فرماندار ، بخشدار بخش مرگزی ، امام جمعه ، شهردار و اعضای شورای اسلامی در محل آتش نشانی شهر ورنامخواست صورت پذیرفت […]

۹ مهر ۱۴۰۲