فرمانداری لنجان ، رتبه سوم لنجان ، جوانی جمعیت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در اولین رویداد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان با حضور سلیمانی مدیرکل دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ، استکی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری از حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان تقدیر شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با […]

۲۹ تیر ۱۴۰۲