فرمانداری لنجان ، دیدار چهره به چهره ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های هر هفته دیدار چهره به چهره حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با شهروندان محترم شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد. در این دیدار بدون واسطه ، شهروندان در خصوص مشکلات اشتغال ، مسکن ، زمین کشاورزی ، بهزیستی ، کمیته امداد و ….. درخواست […]

۹ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری لنجان در روز دوشنبه حمیدرضا محمدی فشارکی با مردم شهرستان لنجان دیدار کرد. دراین دیدار چهره به چهره که بصورت هفتگی انجام میشود فرماندار لنجان در خصوص رفع مشکلات مردم شهرستان لنجان با دستگاه های متولی تماس برقرار نمود و دستوراتی را برای تسهیل و رفع موانع موجود صادر کرد. […]

۲۷ مهر ۱۴۰۱