فرمانداری لنجان ، دیدار چهره به چهره ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری لنجان در روز دوشنبه حمیدرضا محمدی فشارکی با مردم شهرستان لنجان دیدار کرد. دراین دیدار چهره به چهره که بصورت هفتگی انجام میشود فرماندار لنجان در خصوص رفع مشکلات مردم شهرستان لنجان با دستگاه های متولی تماس برقرار نمود و دستوراتی را برای تسهیل و رفع موانع موجود صادر کرد. […]

۲۷ مهر ۱۴۰۱