فرمانداری لنجان ، دیدار مردمی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در اولین روز از خردادماه سال ۱۴۰۲ دیدار چهره به چهره فرماندار با شهروندان در دفتر فرمانداری لنجان برگزار شد. در این دیدار که مطابق دوشنبه های هر هفته صورت پذیرفت ، در خصوص هماهنگی و رفع موانع و تسریع در امور شهروندان دستوراتی صادر گردید.    

۱ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های هر هفته دیدار چهره به چهره و صمیمی حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان با شهروندان شهرها و روستاهای لنجان در دفتر فرماندار برگزار شد. دراین دیدار مراجعین در خصوص مشکلات و درخواست های خود در زمینه های مسکن ، اشتغال ، وام ازدواج ، گروه […]

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در اولین دوشنبه سال ۱۴۰۲ دیدار مردمی فرماندار با مردم شهرستان لنجان در دفتر فرماندار برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در این دیدار پس از شنیدن مشکلات و درخواست های شهروندان ، پیگیری ها و دستوراتی را بصورت تماس تلفنی و مکتوب در خصوص مشکلات […]

۱۴ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ دیدار چهره به چهره فرماندار با مردم شهرستان لنجان برگزار شد. در این ملاقات حمیدرضا محمدی فشارکی برای تسریع و تسهیل درخواست های مراجعه کنندگان در زمینه های زمین ، مسکن ، اشتغال ، مالیات ، کسب و کار و …… به ادارات دستوراتی […]

۲۸ دی ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار مردمی فرماندار لنجان در روز دوشنبه چهارم شهریورماه برگزار شد. در این دیدار که دوشنبه هر هفته برگزار میشود تعدادی از شهروندان با حضور در دفتر فرماندار به بیان مشکلات خود پرداختند. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان پس از شنیدن مشکلات شهروندان در خصوص پیگیری آن […]

۷ مهر ۱۴۰۱