فرمانداری لنجان ، دیدار مردمی، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های هر هفته دیدار صمیمی حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با شهروندان شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد. در این دیدار چهره به چهره درخصوص درخواست های شهروندان در حوزه های مسکن ، وام و بانک ها ، اشتغال ، شهرداری ها ، آرد و […]

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در اولین روز از اسفند ماه دیدار مردمی بدون واسطه حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با شهروندان لنجان برگزار شد. در این دیدار چهره به چهره دستوراتی در خصوص رفع موانع موجود در زمینه مسکن ، شهرداری ها ، آب ، برق و ….. صادر شد.  

۲ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در آستانه دهه مبارک فجر ملاقات چهره به چهره شهروندان لنجان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در دفتر فرماندار برگزار شد. شایان ذکر است که در این دوشنبه ۱۰-۱۱-۱۴۰۱ در خصوص موضوعاتی نظیر اشتغال ، کارآفرینی ، مسکن ، آب و شهرداری ها درخواست های شهروندان […]

۱۰ بهمن ۱۴۰۱