فرمانداری لنجان ، دیدار شورای سده ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه ای با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، شهبازی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سده لنجان پیرامون مسائل و مشکلات شهر و بررسی و برنامه ریزی جهت تسهیل در انجام طرح ها و خدمات مدیریت شهری در دفتر فرماندار برگزار شد.    

۲۲ شهریور ۱۴۰۲