فرمانداری لنجان ، دیدار با امام جمعه، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار صمیمی حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با امام جمعه و شهردار شهر چرمهین در دفتر فرماندار برگزار شد. در این دیدار در خصوص تسهیل و رفع برخی مشکلات شهروندان و موضوعات شهر چرمهین بحث و تبادل نظر شد.  

۲۵ مرداد ۱۴۰۲