فرمانداری لنجان ، دیدارمردمی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان امروز دوشنبه ۲۴ مهرماه دیدار چهره به چهره شهروندان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان برگزار شد . در این ملاقات مردمی در خصوص درخواست های شهروندان پیگیری های لازم صورت پذیرفت .    

۲۴ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار مردمی شهروندان با فرماندار مطابق دوشنبه های هفته های قبل برگزار شد.    

۵ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در هشتمین روز از اسفندماه دیدار چهره به چهره حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار لنجان با شهروندان شهرستان لنجان برگزار شد. در این دیدار پس از استماع درخواست های مردم در زمینه های اشتغال ، کارآفرینی، مسکن ، تسهیلات بانکی و ….. جهت تسهیل و رفع موانع موجود به […]

۸ اسفند ۱۴۰۱