فرمانداری لنجان ، درختکاری ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز درختکاری حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لنجان دیدار و در جریان میزان پیشرفت و سهمیه شهرستان در اجرای طرح مردمی کشت یک میلیارد درخت در کشور قرار گرفت. روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی […]

۱۹ اسفند ۱۴۰۲