فرمانداری لنجان ، درختکاری، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان به مناسبت ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به همراه کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار ، سعید عابدینی بخشدار مرکزی ، کاظمی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ، بیگی مدیر اداره آموزش […]

۱۶ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز درختکاری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ، حسین اسماعیل احمدی شهردار ، مدیران ادارت شهرستان و اعضای شورای اسلامی و مربیان و دانش آموزان مدارس زرین شهر ، جشن جوانه های زندگی با […]

۱۵ اسفند ۱۴۰۱